加入收藏  与我联系 网站简介       http://www.catholicdl.org

Hmoob kev neej nyoog kev chaw nyob


Hmoob qhov ntau yog nyob rau Tsoob Kuj naj fab tej toj roob hauv peg, xws Xyaa Cheej Tsha(湘黔川)ntug nrig li Vws Leej Sa(武林山), Cheej Toob Naj li Mioj Lees(黔东南的苗岭), Ywj Liaam Sa(月亮山), Cheej Naj li loj yau roob maj(黔南的大小麻山), Kav Xyib li Hmoob roob (广西的大苗山), Tii Cheej ntug nrig li Vw Mooj Sa(滇黔边的乌蒙山). Hmoob nyob Sab Xyib huab cua phim tshaj, coob leej hmoob nyob toj roob hauv peg los tej qhov zeb qhov cav.

Hmoob nyob tej teb chaws ntawd, kuj muaj ntau yam tsim nuj tsim nqe, cej hauv txheej av xeeb txawm av thee, hlau, tooj, thiab Cheej Toob Pej(黔东北)suav hu li Koos(汞)(hydrargyrum), tseem muaj Xyaa Xyi(湘西)suav hu li Chiee, Xyee, Mooj(铅、锌、锰)tej yam nto npe lug no nyob hauv txheej av, haj xeeb txawm ntoo ciab ntoo thuv, txhais(三七)thiab tej tshuaj suav hu vws pem txis(五蓓子), thiee muaj (天麻)thc. Qoob loo txawm muaj liaj ia, pob kws, qom liab thc. Tseem muaj ntau yam ntau tsav txiv ntoo, txij xyaa xyi txog kim tsawb txhua txhia lub teb chaws, yog tsoob kuj nto npe lug xws kha si thej lub zam zuag. Tej neeg nyiam tuaj ua si ntau tshaj, tsab cuab kaim(张家界)ntoo txiv lwg zos, vws yaj huj, faj ceem sa thc(黄果树、舞阳河、梵靖山等)twb yog huab cua zoo nkauj kawg nkaws, ho yog hmoob teb hmoob chaw, yuav ceev hais ntxiv hmoob teb hmoob chaw tej kev txwj kev laus uas hmoob tseem nco nraim hauv siab es ua nyiaj siv rau luag pom zoo siab, yog ib hom nrog lwm haiv neeg tsis sib thooj, ua rau luag ntxim siab xyuas, ho yog hmoob teb toj roob hauv hav muaj lub zoo zam zuag phim rawv rau cov hmoob tej zaj nkauj zoo saib, thiab tej caij nyoog lom zem, twb deev tau luag ntuj nraud los lwm haiv neeg ntxim hlub kawg, lawv cov hmoob tseem tsim muaj tej cawv tej taum thiab lwm yam zoo noj zoo haus kuj yog tej yam nto npe.

 

 
 
 


Copyright © 2005 天堂大理(Thiee Thaaj Tam Lis)
Chaw nyob:云南省大理古城新民路6号 邮编:671003
E-mail:catholicdl@catholicdl.org 联络电话:0872-2664130